Naučná stezka na Šibeniční vrch

Začátek stezky najdete na náměstí naproti zámecké bráně, konec na stejnojmenném vrchu nad městem. Podstatná část stezky vede po upravených cestách, jen závěrečný úsek mezi tabulemi 4 a 5 pod vrcholem je nutné zdolat po lesní pěšině. Trasa je značená dobře známou turistickou značkou pro NS (šikmý bílý pruh v zeleném čtverci), měří jeden kilometr a průměrně zdatnému turistovi zabere nanejvýš 1 hodinu času (vycházkové tempo). Co se nároků na fyzickou kondici týká, jde o středně náročný terén se znatelným převýšením zejména v závěru stezky. Náročnost stoupání vám ale vynahradí výhledová místa a možnost pořídit jedinečné fotografie na město a hrad se zámkem.
Pět naučných tabulí umístěných na trase stezky seznámí návštěvníky s historií hrdelního práva ve středověku. První tabule je věnována základním informacím o naučné stezce a tématu „Hrdelní soud a výkon hrdelních trestů“ obecně. Na dalších pak najdete více podrobností k praktickému výkonu hrdelního práva a katovskému povolání (pro přesnost uvádím názvy témat): „Hrdelní tresty a trest oběšením“, „Průvod k šibenici“, „Kat, jeho povolání a společenské postavení“, „Druhy šibenic. Popravy a pohřbívání odsouzených“. Poslední tabule je věnována objektu městského popraviště na Šibeničním vrchu.

Další tipy na výlet