Bečovské lesní rybníky

Lokalita leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les asi 2,5 km severozápadně od Bečova nad Teplou. Tvoří jí kaskáda lesních rybníků, mokřadní a rašelinné společenstva na rybníky navazující.Relativně vysoká nadmořská výška a omezeně propustné podloží vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj podmáčených smrčin a smrkových olšin s drobnými rašeliništi. Rašelinná společenstva se vytvářejí i na březích všech rybníků kaskády. Samotné vodní plochy jsou málo úživné a napájené čistou vodou. Tyto faktory spolu s nízkou rybí obsádkou umožňují existenci bohatých populací raka říčního (Astacus fluviatilis) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Oba tyto druhy jsou indikátory nejkvalitnějších vodních ekosystémů. V území se vyskytuje i řada vzácných druhů obojživelníků – čolek horský (Triturus alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), skokani ze skupiny zelených, skokan hnědý (Rana temporaria) a další druhy. Obojživelníci tvoří prostřený stůl pro pravidelně lovícího čápa černého (Ciconia nigra) a volavku popelavou (Ardea cinerea).

Další tipy na výlet